New Jingle by Shirke

Hvala Shirketu na najavi novog JINGLE-a kojega ćemo i uglazbiti !